De wet WAB: Wet Arbeidsmarkt in Balans

De wet WAB is een vervolg op de voorgaande wet ‘Wet Werk en Zekerheid’ die in 2015 is ingegaan. De in die wet beoogde doelstelling is niet gehaald. Het vervolg richt zich op het soepeler maken van het ontslagrecht, verlenging van de ketenregeling alsmede het financieel minder aantrekkelijk maken van flex door het belonen van werkgevers die contracten voor onbepaalde tijd aanbieden en door het recht op de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag te laten in gaan en niet pas na twee jaar.

De wet heeft grote gevolgen voor het arbeidsrecht, WW premie en de transitievergoeding en gaat elke werkgever aan.

Lees hier verder