Brexit: gevolgen voor diensten

Wanneer je diensten levert aan, of afneemt van een Britse partij, dan heeft de Brexit per 1 januari 2021 gevolgen voor je. Bij een harde Brexit gelden de regels van het WTO en is handel met het Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar met andere niet-EU landen. Mocht er een zachte Brexit volgen, dan zijn er overeenkomsten gesloten om de handel te vereenvoudigen. Omdat tijdens dit schrijven (november 2020) nog niet bekend is of en welke afspraken gemaakt worden, moet je ter voorbereiding uitgaan van een harde Brexit.

Lees hieronder wat dat voor jou betekent.

**UPDATE januari 2021: Onderstaand artikel werd geschreven vóór het Brexit-akkoord.
In   dit artikel   lees je over de meest actuele veranderingen ná het akkoord.**

Gevolgen dienstverlening naar en van Britse bedrijven

Er kunnen beperkingen komen op de mogelijkheden diensten te verrichten in het VK en te ontvangen uit het VK. Zo kunnen werknemers uit de EU moeilijker worden toegelaten in het VK, zijn goederen die je nodig hebt voor de dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan gereedschap) minder makkelijk in- en uit te voeren, verandert regelgeving rond het leveren van diensten en de belastingheffing hierover, kun je te maken krijgen met roaming-kosten en worden sommige Nederlandse beroepskwalificaties mogelijk niet langer in het VK erkend. Lees je dus in als je contracten met het VK hebt lopen.

Aanbestedingen

Lopende aanbestedingen kunnen blijven doorlopen. Maar je krijgt hierbij wel te maken met nieuwe regels met betrekking tot werkvergunningen en Douane. Nieuwe aanbestedingen van diensten gaan vermoedelijk volgens de regels van de WTO. Internationale handel in de dienstensector verloopt hier volgens de regels van de  General Agreement on Trade in Services (GATS). De startpagina voor de dienstensector van de WTO is een goed beginpunt om je als ondernemer in te lezen.
Ook bij een zachte Brexit check je de gevolgen van de uittreding van het VK voor je btw. De meest actuele informatie over btw vind je hier op de site van de Britse overheid. En onderzoek hoe de Douane je werkzaamheden (mogelijk) gaan beïnvloeden.

Complexere dienstverlening

Dienstverlening van of naar het VK wordt –kortom- complexer na de overgangsperiode, en er is zelfs het risico dat diensten niet langer uitgevoerd kunnen worden. Om je (verder) voor te bereiden op de aanstaande veranderingen is de informatie over diensten op het Brexitloket een goed startpunt.

Digitale diensten

Datastromen die vanuit en aan het VK worden geleverd vallen vanaf 1 januari 2021 niet meer onder de EU-wetgeving. Als je hier gebruik van maakt heeft dat gevolgen voor jouw bedrijf. Ook als je gegevens opslaat op een externe server die in het VK staat, kan de Brexit hier invloed op hebben.

Maatregelen digitale diensten

De rijksoverheid adviseert in bovenstaande gevallen om een risicoanalyse te maken van je toeleveranciers van digitale diensten. Het kan, afhankelijk van deze analyse, wenselijk zijn om op zoek te gaan naar alternatieven voor de huidige diensten en producten.

Registratie persoonsgegevens

Ga ook na of je persoonsgegevens registreert in het VK. Door Brexit kan de manier waarop deze worden beschermd in het VK veranderen. Mogelijk voldoet de Britse wetgeving niet langer aan de privacy-eisen zoals zijn vastgelegd in de AVG. In dat geval moet je actie ondernemen. De Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan niet-EU landen.
 

Fiscale wijzigingen

Als je digitale diensten levert, hangt de btw afdracht er vanaf aan wie en waar je levert. Aan zakelijke klanten en buiten de EU is dit altijd in het buitenland. Houd er rekening mee dat de MOSS-regeling vervalt voor digitale diensten aan het VK. Lees meer over Brexit en MOSS op de site van de Europese Unie.

Als je te maken hebt met digitale data of diensten van of naar het VK, dan moet je dus een en ander nagaan om te zien of en welke actie je moet ondernemen. Op het Brexitloket lees je verder wat je kunt of moet doen.

Bereid je voor

Als je zakendoet met het VK, of samenwerkt met partijen die dit doen, dan vraagt de Brexit om onderzoek naar je bedrijfsvoering op dit gebied. Als je over de juiste informatie beschikt over de te nemen maatregelen, dan implementeer je deze in de periode vóór 1 januari.

Ondersteuning: Brexit Impact Scan en Brexit-voucher

De overheid komt je tegemoet met informatie. De Brexit Impact Scan van de RVO adviseert je aan de hand van een aantal vragen over de gevolgen en de te nemen maatregelen voor jouw bedrijf. Bedrijven die behoefte hebben aan extern advies of ondersteuning kunnen een Brexit-voucher aanvragen. Dit is een tegemoetkoming voor MKB-bedrijven die gevolgen van de Brexit ondervinden. De voucher dekt 50% van de kosten voor deskundig advies, met een maximum van €2.500,-. Zowel jouw onderneming als de Brexit-adviseur moeten om in aanmerking te komen wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer weten?

De veranderingen door de Brexit zijn veelvuldig, complex en nog lang niet allemaal duidelijk. Hierboven zijn de voornaamste gevolgen waar je als bedrijf die diensten levert aan, of afneemt van het VK mee te maken kunt hebben, uiteengezet. Het strekt te ver om in dit artikel op alle details in te gaan en er zijn onvermijdelijk thema’s onbesproken gebleven. Ga naar rijksoverheid.nl/brexit, of het brexitloket voor meer informatie. Wil je meer weten over de gevolgen van Brexit voor jouw personeel? Dan kun je hier verder lezen. Informatie over export, import en vervoer na Brexit vind je in dit artikel.