Prijs lijst

Werkzaamheden Inkomstenbelasting      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Aangifte inkomstenbelasting P-biljet eenvoudig*                     141,25 170,91  Per stuk 
· Aangifte inkomstenbelasting O-biljet*                     197,75 239,28  Per stuk 
· Aangifte inkomstenbelasting EXPAT P-biljet*                     226,00 273,46  Per stuk 
· Aangifte inkomstenbelasting EXPAT O-biljet*                     282,50 341,83  Per stuk 
· Aangifte M-form (M-biljet) en C-form (C-biljet)*                     282,50 341,83  Per stuk 
* Complexere en uitvoerige aangiften - per uur                     113,00 136,73  Per uur 
* Herhaaldelijk opvragen stukken, reminders sturen voor de inkomstenbelasting                     113,00 136,73  Per uur 
       
Werkzaamheden voorlopige aanslagen en toeslagen aanvragen      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Aangifte wereldinkomen                     170,00 205,7  Per stuk 
· Electronische voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen en stopzetten                     113,00 136,73  Per stuk 
· Zorg en huurtoeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen                      113,00 136,73  Per stuk 
· Kinderopvang Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen                      141,25 170,91  Per stuk 
· Kindgebondenbudget Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen                      141,25 170,91  Per stuk 
       
Werkzaamheden verzoeken en bezwaren      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Middelingsverzoek inkomstenbelasting                     101,70 123,06  Per stuk 
· Brief, verzoek of eenvoudig  bezwaar sturen                     113,00 136,73  Per stuk 
· Lezen van belasting correspondentie (brief of aanslag)                     113,00 136,73  Per uur 
· Suppletie opstellen omzetbelasting                     101,70 123,06  Per stuk 
       
Werkzaamheden juridische, ondernemersrecht en overeenkomsten      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Opstellen arbeidsovereenkomst 1ste format                     339,00 410,19  Per stuk 
· Opstellen arbeidsovereenkomst 2de en daarna                     226,00 273,46  Per stuk 
· Opstellen VOF overeenkomst (2 vennoten)                     452,00 546,92  Per stuk 
· Oprichten BV (advies en oprichting)                 1.695,00 2050,95  Per stuk 
· Oprichten BV (buitenlandse eigenaar)                 2.825,00 3418,25  Per stuk 
· Controleren van een overeenkomst                     226,00 273,46  Per stuk 
       
Werkzaamheden HR, arbeidsrecht, pensioenadministratie en loonadministratie      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Pensioen, verlof-, ziekte en verrzuimregistratie.                     113,00 136,73  Per uur 
· Salaris- en contractsonderhandelingen en aanzegmanagement                     113,00 136,73  Per uur 
· Opstellen aanzegbrief                     113,00 136,73  Per stuk 
· Aanvraag 30% regeling (volledige aanvraag)                 1.695,00 2050,95  Per stuk 
· Loonadministratie (minimum afname 8 stroken, 1 werknemer)                       23,00 27,83  Per strook 
· Loonportaal toegang (per 5 medewerkers)                     115,00 139,15  Per jaar 
- In kader van wet WAB uren/contract management                     113,00 136,73  Per uur 
       
Werkzaamheden voor BV      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· VPB aangifte                     310,75 376,01  Per stuk 
· AvA notulen opstellen                     310,75 376,01  Per stuk 
· Deponering KvK jaarstukken                     310,75 376,01  Per stuk 
· Dividend aangifte                     310,75 376,01  Per stuk 
       
Werkzaamheden adviseren      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Adviestarief                     113,00 136,73  Per uur 
· Telefonisch of email Consult (max 15 minuten)                       28,25 34,18  Per consult 
· Lang consult (kantoor, email, video en telefoon)                       84,75 102,55  Per consult 
       
 Werkzaamheden controlling en zakelijke leiding      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Controlling                      113,00 136,73  Per uur 
· Begrotingen opnemen en rapporteren (30 uur per jaar budget)                 3.390,00 4101,9  Per jaar 
· Inkomstenverklaring standaard                     339,00 410,19  Per stuk 
       
       
 Werkzaamheden secretarieel en beheer      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· De Lupabox                     195,00 235,95  Per jaar 
· Postverwerking en administratiebeheer (groot org's)                     339,00 410,19  Per maand 
· Postverwerking en administratiebeheer (middel org's)                     226,00 273,46  Per maand 
· Postverwerking en administratiebeheer (klein org's)                     113,00 136,73  Per maand 
       
Werkzaamheden betalingsverkeer en debiteuren en crediteurenmanagement      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
· Management crediteuren                     113,00 136,73  Per uur 
· Management debiteuren                     113,00 136,73  Per uur 
· Betalingensverkeer crediteuren                     905,00 1095,05  Per jaar 
· Betalingensverkeer crediteuren - per weeek                 1.356,00 1640,76  Per jaar 
· Opstellen en verzenden factuur of aanmaning                       28,25 34,18  Per stuk 
       
       
 Werkzaamheden US tax      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
 - FABR reporting                      282,50 341,83  Per stuk 
 - Federal tax standard                     678,00 820,38  Per stuk 
 - Federal tax simple                     452,00 546,92  Per stuk 
-  State return 282,50 341,83  Per stuk
       
Werkzaamheden VVE financieel beheer      
Omschrijving    ex BTW     incl BTW   Prijs per 
- online archief                       95,00 114,95  Per jaar 
- financiele afrekening - 4 rechten                     592,00 716,32  Per jaar