Prijs lijst

Werkzaamheden Inkomstenbelasting      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Aangifte inkomstenbelasting P-biljet eenvoudig*                       137,50             166,38  Per stuk 
· Aangifte inkomstenbelasting O-biljet*                       192,50             232,93  Per stuk 
· Aangifte inkomstenbelasting EXPAT P-biljet*                       220,00             266,20  Per stuk 
· Aangifte inkomstenbelasting EXPAT O-biljet*                       275,00             332,75  Per stuk 
· Aangifte M-form (M-biljet) en C-form (C-biljet)*                       275,00             332,75  Per stuk 
* Complexere en uitvoerige aangiften - per uur                       110,00             133,10  Per uur 
* Herhaaldelijk opvragen stukken, reminders sturen voor de inkomstenbelasting                       110,00             133,10  Per uur 
       
Werkzaamheden voorlopige aanslagen en toeslagen aanvragen      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Aangifte wereldinkomen                       165,00             199,65  Per stuk 
· Electronische voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen en stopzetten                         92,00             111,32  Per stuk 
· Zorg en huurtoeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen                          92,00             111,32  Per stuk 
· Kinderopvang Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen                        165,00             199,65  Per stuk 
· Kindgebondenbudget Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen                        105,00             127,05  Per stuk 
       
Werkzaamheden verzoeken en bezwaren      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Middelingsverzoek inkomstenbelasting                       275,00             332,75  Per stuk 
· Brief, verzoek of eenvoudig  bezwaar sturen                         93,50             113,14  Per stuk 
· Lezen van belasting correspondentie (brief of aanslag)                       110,00             133,10  Per uur 
· Suppletie opstellen omzetbelasting                         93,50             113,14  Per stuk 
       
Werkzaamheden juridische, ondernemersrecht en overeenkomsten      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Opstellen arbeidsovereenkomst 1ste format                       330,00             399,30  Per stuk 
· Opstellen arbeidsovereenkomst 2de en daarna                       220,00             266,20  Per stuk 
· Opstellen VOF overeenkomst (2 vennoten)                       440,00             532,40  Per stuk 
· Oprichten BV (advies en oprichting)                   1.750,00          2.117,50  Per stuk 
· Oprichten BV (buitenlandse eigenaar)                   2.500,00          3.025,00  Per stuk 
· Controleren van een overeenkomst                       220,00             266,20  Per stuk 
       
Werkzaamheden HR, arbeidsrecht, pensioenadministratie en loonadministratie      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Pensioen, verlof-, ziekte en verrzuimregistratie.                       110,00             133,10  Per uur 
· Salaris- en contractsonderhandelingen en aanzegmanagement                       110,00             133,10  Per uur 
· Opstellen aanzegbrief                         93,50             113,14  Per stuk 
· Aanvraag 30% regeling (volledige aanvraag)                   1.500,00          1.815,00  Per stuk 
· Loonadministratie (minimum afname 8 stroken, 1 werknemer)                         23,00                27,83  Per strook 
· Loonportaal toegang (per 5 medewerkers)                       115,00             139,15  Per jaar 
- In kader van wet WAB uren/contract management                       110,00             133,10  Per uur 
       
Werkzaamheden voor BV      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· VPB aangifte                       295,00             356,95  Per stuk 
· AvA notulen opstellen                       295,00             356,95  Per stuk 
· Deponering KvK jaarstukken                       295,00             356,95  Per stuk 
· Dividend aangifte                       295,00             356,95  Per stuk 
       
Werkzaamheden adviseren      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Adviestarief                       110,00             133,10  Per uur 
· Telefonisch of email Consult (max 15 minuten)                         27,50                33,28  Per consult 
· Lang consult (kantoor, email, video en telefoon)                         82,50                99,83  Per consult 
· Adviesmemo informatief                       440,00             532,40  Per memo 
· Adviesmemo onderzoek                       880,00          1.064,80  Per memo 
       
 Werkzaamheden controlling en zakelijke leiding      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Controlling                        110,00             133,10  Per uur 
· Begrotingen opnemen en rapporteren (30 uur per jaar budget)                   3.300,00          3.993,00  Per jaar 
· Inkomstenverklaring standaard                       324,00             392,04  Per stuk 
       
       
 Werkzaamheden secretarieel en beheer      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· De Lupabox                       195,00             235,95  Per jaar 
· Postverwerking en administratiebeheer (groot org's)                       330,00             399,30  Per maand 
· Postverwerking en administratiebeheer (middel org's)                       220,00             266,20  Per maand 
· Postverwerking en administratiebeheer (klein org's)                       110,00             133,10  Per maand 
       
Werkzaamheden betalingsverkeer en debiteuren en crediteurenmanagement      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
· Management crediteuren                       110,00             133,10  Per uur 
· Management debiteuren                       110,00             133,10  Per uur 
· Betalingensverkeer crediteuren                       882,00          1.067,22  Per jaar 
· Betalingensverkeer crediteuren - per weeek                   1.323,00          1.600,83  Per jaar 
· Opstellen en verzenden factuur of aanmaning                         27,50                33,28  Per stuk 
       
Werkzaamheden VVE financieel beheer      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
- online archief                         95,00             114,95  Per jaar 
- financiele afrekening - 4 rechten                       578,00             699,38  Per jaar 
       
 Werkzaamheden US tax      
Omschrijving   ex BTW    incl BTW   Prijs per 
 - FABR reporting                        275,00             332,75  Per stuk 
 - Federal tax standard                       680,00             822,80  Per stuk 
 - Federal tax simple                       440,00             532,40  Per stuk 
 - State tax return                       275,00             332,75  Per stuk