Aanleverhulp inkomstenbelasting 2022 is beschikbaar en inlever deadlines

Het nieuwe belastingseizoen is begonnen. De aanleverhulp inkomstenbelasting staat online, we zijn er klaar voor!

Zie je er tegenop om de aangifte in te dienen? Overzie je de gegevens niet die je nodig hebt?

De aanleverhulp inkomstenbelasting kan je daarmee verder helpen.

De aanleverhulp helpt je bij de vraag welke gegevens we voor de aangifte nodig hebben. In het document staan allerlei vragen. Als de vraag op je van toepassing is, staat onder de vraag welke gegevens we van je wensen te ontvangen.

Wij vragen je om de aanleverhulp in te vullen en bij ons in te leveren.
Je kunt hem vinden op de website van Lupacompany, onder het kopje ‘voor klanten’, of door op deze  link te klikken.

Aanleverhulp inkomstenbelasting: inleverdata

Soort

Due date/inleverdatum

Gewone aangifte

 1 mei  2023

Buitenlands belastingplichtige  

 1 juli 2023

Privé uitstel

 1 september 2023

Uitstel via Lupacompany

30 april  2024

Voor klanten voor wie wij uitstel aanvragen, hebben tot 1 mei 2024 uitstel.
Wij adviseren echter wel om zo snel mogelijk aangifte te doen, dit om hogere belastingrente te verminderen, lees meer over de uistelregeling.