Aanleverhulp inkomstenbelasting 2023 beschikbaar en aanlever-deadlines

Het nieuwe belastingseizoen is begonnen. De aanleverhulp inkomstenbelasting 2023 staat online, we zijn er klaar voor!

Zie je er tegenop om de aangifte in te dienen? Overzie je de gegevens niet die je nodig hebt? De aanleverhulp inkomstenbelasting kan je daarmee verder helpen.

De aanleverhulp helpt je bij de vraag welke gegevens we voor de aangifte nodig hebben. In het document staan allerlei vragen. Als de vraag op je van toepassing is, staat onder de vraag welke gegevens we van je wensen te ontvangen.

Wij vragen je om de aanleverhulp in te vullen en bij ons in te leveren.
Je kunt hem vinden op de website van Lupacompany, onder het kopje ‘voor klanten’, of door op deze  link te klikken.

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2023: inleverdata

Soort

Due date/inleverdatum

Gewone aangifte

 1 mei  2024

Buitenlands belastingplichtige  

 1 mei 2024

Privé uitstel

 1 september 2024

Uitstel via Lupacompany

30 april  2025

Let op: De aangifte inkomstenbelasting 2023 als buitenlands belastingplichtige moet vóór 1 mei 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn. Dat was in voorgaande jaren 1 juli, en is dus 2 maanden eerder.

Voor klanten voor wie wij uitstel aanvragen, hebben tot 1 mei 2025 uitstel.
Wij adviseren echter wel om zo snel mogelijk aangifte te doen, dit om hogere belastingrente te verminderen, lees meer over de uistelregeling.