Nieuw voor ondernemers: Wetswijzigingen per 1 januari 2024

De belangrijkste nieuwe (fiscale) regels op een rij

Op 1 januari 2024 zijn er zestien nieuwe wetten/wetswijzigingen ingegaan die betrekking kunnen hebben op de fiscale situatie van je bedrijf. Lupacompany schreef hier al over in de vorige nieuwsbrief: er werd uitgelegd wat er te verwachten was naar aanleiding van het belastingplan 2024. Nu het nieuwe jaar is begonnen, zetten we de definitieve wetswijzigingen die zijn doorgevoerd voor bedrijfsbelastingen en -heffingen op een rij:

1.      Bedrijfsopvolging en -overname

Regelingen bij overname van een bedrijf Bedrijfsopvolging (BOR) en doorschrijfregeling (DSR) gelden alleen nog voor ondernemingsvermogen. Vermogen uit verhuur van onroerende zaken, valt niet meer binnen de regeling. In 2025 worden oom beleggingsvermogen en bedrijfsmiddelen van meer dan € 100.00 die ook privé gebruikt worden, uitgesloten van de BOR en DSR.

2.      Winstvrijstelling

De winstvrijstelling voor zzp’ers en mkb’ers in de inkomstenbelasting, gaat omlaag van 14% in 2023, naar 12,7% in 2024. Ondernemers gaan dus meer belasting over hun winst betalen.

3.      Aftrek giften

Het aftrekken van giften in de Vennootschapsbelasting verandert. Per 2024 wordt het doen van schenkingen aan een ANBI/SBBI niet langer als verkapte winstuitkering gezien. Hiermee wordt er niet langer een heffing (in de inkomsten- of dividendbelasting) over deze giften gedaan en zijn deze niet langer aftrekbaar van de winst (in de VPB).

4.      Tarieven Box 3

Het tarief van Box 3 in de inkomstenbelasting is met ingang van 1 januari verhoogd van 32% naar 34%. Het heffingsvrije vermogen in box 3 blijft met € 57.000 gelijk aan vorig jaar.

5.      Derdenrekening

Geld van ondernemers (zzp, vof, cv en mts) op een derdenrekening bij een notaris- of advocatenkantoor, wordt voortaan fiscaal gezien als banktegoed, in plaats van belegging. Hierdoor wordt dit tegoed minder zwaar belast.

Let op: deze regeling gaat per 1 januari 2024 met terugwerkende kracht in. Het lagere belastingtarief wordt al toegepast bij de aangifte van 2023. Dit kan aanzienlijk schelen: Het tarief dat voor het afgelopen jaar gerekend wordt over geld op een derdenrekening is hiermee geen 6,17%, maar 0,36%.

6.      Herinvesteringsreserve

Met de herinvesteringsreserve (HIR) mag je onder voorwaarden het betalen van belasting over winst uit verkoop van bedrijfsmiddelen, uitstellen. Deze regel is per 1 januari ook van toepassing op ondernemers die stoppen met een deel van de onderneming door een overheidsmaatregel. Zij kunnen de reserve gebruiken om een nieuwe investering te doen in een ander bedrijf.

7.      Caribisch Nederland

Het belastingstelsel in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is met ingang van het nieuwe jaar meer op het Nederlandse stelsel gaan lijken.  Is jouw onderneming gevestigd in Caribisch Nederland? Dan kun je hier lezen wat de wijzigingen inhouden.

8.      Vergoedingen bezwaar WOZ en bpm

Per 1 januari betaalt de gemeente of belastingdienst proceskostenvergoedingen voor bezwaar tegen WOZ en bpm-bepalingen rechtstreeks aan de bezwaarmaker en niet langer aan de bezwaarbureaus.

9.      Energie-investeringsaftrek

De aftrekregeling voor investeringen in energiebesparende/duurzame bedrijfsmiddelen (EIA), wordt verlengd tot 2029. Het aftrekpercentage is in deze periode lager dan daarvoor: deze daalt in 2024 van 45,5% naar 40%. 

10.    OV kaart

Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2024 zonder loonheffing een (deels) zakelijke ov-kaart vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Ook als de werknemer de kaart deels persoonlijk gebruikt is het gebruik vrijgesteld van loonheffing.

11.  Accijns alcohol

Ondernemers die alcoholhoudende dranken verkopen, hebben per 2024 te maken met een accijnsverhoging van 16,2%.

12.  Zelfstandigenaftrek

Het bedrag dat je als zelfstandige mag aftrekken van de winst is ook in 2024 onderhevig aan een jaarlijkse verlaging. In 2024 is het drempelbedrag € 3.750. In 2023 was dit € 5.030.

13. Reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen per 1 januari € 0,23 per kilometer als reiskostenvergoeding belastingvrij vergoeden. Zzp’ers kunnen eenzelfde tarief over zakelijk gereisde kilometers aftrekken van hun winst.

14. Betalingskorting IB

Ondernemers in de inkomstenbelasting die eerder een betalingskorting kregen als zij hun voorlopige aanslag in één keer (in plaats van meerder termijnen) betaalden, hebben geen recht meer op deze korting. De betalingskorting op de voorlopige aanslag is per 1 januari komen te vervallen.

15.  Box 2

Voor vennoten en dga’s met een aanmerkelijk belang (> 5% aandelen), gelden vanaf 2024 2 tarieven in box 2 van de inkomstenbelasting. Er wordt vanaf nu een basistarief van gehanteerd van 24,5% voor inkomsten tot € 67.000. Inkomsten boven dit bedrag vallen over een hoog tarief van 31%.

16. Nieuwe bronbelasting

Geldstromen van of via Nederland, naar zogenoemde ‘belastingparadijzen’ zullen per 1 januari belast worden met een nieuwe bronbelasting.

Niet fiscaal, wél relevant

Naast fiscale wijzigingen, zijn er ook andere wetten aangepast en ingevoerd waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Goed om te weten:

Oprichting bv

Per 1 januari is het mogelijk een bv online op te richten. Een fysiek bezoek aan de notaris is niet langer verplicht.

Omgevingswet

Met ingang van 2024 gaat het omgevingsrecht op in de Omgevingswet: Om makkelijker en sneller een vergunning te kunnen aanvragen, worden 26 eerdere wetten met betrekking tot o.a. ruimte, wonen en infrastructuur, gezamenlijk ondergebracht in één overkoepelende Omgevingswet.

Duurzaamheid

Op het gebied van klimaat en duurzaamheid zien we een aantal opvallende veranderingen per 1 januari. Zo moet je als je meer dan 100 werknemers hebt, jaarlijks gaan rapporteren over het zakelijk- en woon-werkverkeer van je personeel. Ook moeten beursgenoteerde bedrijven/grote ondernemingen verslag gaan uitbrengen over hun duurzaamheidsbeleid.

Minimumloon

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is gewijzigd: in plaats van een wettelijk maandloon, wordt er nu een wettelijk uurloon verplicht gesteld. Hiermee wordt het minimumloon per uur voor iedereen -ongeacht het aantal gewerkte uren- hetzelfde.

30% regeling

Als je een buitenlandse werknemer met een specifiek talent of expertise aanneemt, is het niet langer mogelijk zijn of haar kosten voor een verhuizing naar Nederland onbeperkt belastingvrij te vergoeden. Daarentegen komt er een maximum van 30% van de Wet Normering Topinkomens.

AOW-leeftijd

Op 1 januari 2024 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar.

Meer weten

Als je meer wilt weten over de (fiscale) regels voor ondernemers per 2024 in de inkomstenbelasting, dan kun je bij op deze pagina van de Belastingdienst terecht. Veranderingen in de vennootschapsbelasting vind je hier. Heb je vragen over de gevolgen van een van de nieuwe regelingen voor jouw bedrijf? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag vooruit.

Wetswijzigingen ondernemers 2024