Compensatieregeling Box 3:  stand van zaken zomer 2022

In december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het heffen van zogenoemde spaartaks in strijd is met de wet. Het heffen van dit vermogensrendement door de Belastingdienst, leidt ertoe dat spaarders belasting betalen over een fictief rendement op hun vermogen, dat vaak (veel) hoger lag dan het daadwerkelijke rendement. Het daadwerkelijke rendement – zo besloot de rechter- en niet een fictief rendement, moet worden belast. Ten gevolge van deze uitspraak moeten spaarders worden gecompenseerd. Het kabinet maakt bekend dat met name spaarders geld terugkrijgen. In juli 2022 werd de compensatieregeling geconcretiseerd. Lupacompany praat je bij.

Plan van aanpak compensatieregeling

Het met terugwerkende kracht compenseren van het onterecht geïnde vermogensrendement blijkt een buitengewoon complexe operatie. Onlangs kwam het ministerie van financiën met een plan van aanpak met betrekking tot de te compenseren gedupeerden. In onderstaand stappenplan kun je lezen welke stappen de Belastingdienst zet om spaarders die bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementheffing. Als je bezwaar hebt gemaakt zou je inmiddels een brief moeten hebben ontvangen met informatie over mogelijke compensatie.

 ministerie van financiën

Compensatieregeling - Beeld: ministerie van financiën

Hoeveel compensatie?

Op welk compensatiebedrag je als bezwaarmaker recht zou hebben, wordt vastgesteld aan de hand van nieuwe rentepercentages die met terugwerkende kracht worden toegepast op de periode 2017-2021. Deze tabel laat zien wat de nieuw te hanteren percentages zijn. Deze komen dus in plaats van het fictieve rendement dat eerder werd toegepast:

Rendementspercentages spaarvariant per jaartal en type vermogen

2017

2018

2019

2020

2021

Spaargeld

0,25%

0,12%

0,08%

0,04%

0,01%

Schulden

3,43%

3,20%

3,00%

2,74%

2,46%

Beleggingen

5,39%

5,38%

5,59%

5,28%

5,69%

Bron: Rijksoverheid.nl

Nieuwe methode berekenen box 3

De manier van berekenen van rendement in bovenstaand schema is ook van toepassing op toekomstige vermogenrendementsheffingen. In de nieuwe berekening van je box 3-inkomen gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van uw spaargeld en beleggingen, en niet van fictieve rente. Dit is vermogen zoals je dit zelf aangaf in de aangifte. Er is, zoals je ziet,  een verschil aangebracht in het rendement voor sparen en beleggen (want deze ligt vaak veel hoger dan bij spaargeld). Voor een rekenvoorbeeld en verdere uitleg kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

Rechtsherstel

Over de regeling van rechtsherstel lezen we op 28 april 2022: 

“In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.”  (Bron: rijksoverheid.nl)

Mogelijkheid tot rechtsherstel niet-bezwaarmakers 

Heb je geen bezwaar gemaakt tegen de heffing, maar wil je in aanmerking komen voor een compensatieregeling? Er zijn verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden. In dit artikel lees je welke opties je hebt.

Spaartaks in de toekomst

Vanaf 2025 verwacht het kabinet niet langer met een fictief rendement belasting te gaan heffen, maar over het werkelijk rendement in box 3. Op het moment van schrijven (juli 2022) is er nog geen uitsluitsel of dit streven haalbaar is. Dit plan is onlangs voor het eerst besproken in de Tweede Kamer.

Verder lezen

Op de website van de Rijksoverheid kun je verder lezen over de stand van zaken met betrekking tot de compensatieregeling. Met deze rekenhulp van de Belastingdienst kun je je box 3 inkomen uitrekenen volgens de nieuwe methode. In dit artikel kun je teruglezen wat de stand van zaken was rond spaartaks in het voorjaar van 2022.