Belastingplan burgers 2024

Deze wijzigingen zijn ophanden voor particulieren

Omdat het kabinet demissionair is, blijven grote verrassingen uit in het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan voor 2024. Toch zijn er voldoende voornemens die impact kunnen hebben op jouw financiële situatie. Lupacompany zet deze kort op een rij.

Let op: het Belastingplan is nog niet definitief. De Eerste Kamer moet hier nog over beslissen. Gebruikelijk is dat voorgenomen plannen in geconcretiseerde vorm beleid worden.

Inkomens lager belast

Mensen betalen in 2024 minder belasting over hun inkomen en houden netto meer over. De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 met 9,9% veel hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor betalen je in 2024 minder belasting over je inkomen. Het hoogste tarief voor box 2 in de inkomstenbelasting wordt 33%. Voor box 3 gaat het tarief naar 36% in 2024. De overheid benadrukt dat vooral gepensioneerden en mensen in loondienst erop vooruitgaan, maar de aanpassing heeft effect op iedereen met een inkomen, dus ook bijvoorbeeld zzp'ers en uitkeringsgerechtigden.

Stijging Arbeidskorting werkenden

Naast de indexaties voor 2024, zorgt ook de voorgenomen stijging van de arbeidskorting met € 115 ervoor dat een groep mensen die werken meer overhouden: Werkenden met een salaris vanaf het  minimumloon tot bijna € 40.000 gaan erop vooruit.

Hogere inkomens stijgen gemiddeld iets

Ook mensen met een hoger inkomen gaan er volgend jaar op vooruit. Verschillende maatregelen dragen hieraan bij. Omdat het kabinet mensen met een lager inkomen extra ondersteunt in hun koopkracht, zit er wel een rem op de maatregelen voor hogere inkomens. 

Vergoeding ov-kaart eenvoudiger vrij van loonheffing

Het kabinet wil het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een ov-kaart te vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt. Hiermee hou je als werknemer met OV kaart, mogelijk netto meer over van het bruto-inkomen.

Aanpassen vergoedingen bij bezwaar tegen WOZ, bpm e.o.

Om het voor bezwaarbureaus financieel minder aantrekkelijk te maken om procedures te starten tegen WOZ en bpm besluiten, wil het kabinet vergoedingen direct uitbetalen aan burgers of bedrijven die bezwaar maken. Vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade bij deze bezwaren zullen waarschijnlijk worden verlaagd. Hoewel aanvankelijk niet meegenomen in de miljoenennota, stelde de Tweede kamer in oktober vast dat deze regel ook toegepast wordt op overige reguliere beroepsmogelijkheden tegen administratieve sancties.

Van 1 naar 2 Aanmerkelijk Belang tarieven

Heb je een belang van 5% of meer in een bv of nv? Vanaf 2024 komen er in box 2 van de inkomstenbelasting twee schijven, 24,5% en 31%. Voor het box 2-inkomen tot € 67.000 zal het tarief gelden van 24,5% per persoon. Is het box 2 inkomen hoger, dan wordt dit belast tegen een tarief van 31%.

Tabak duurder

Het kabinet wil de belasting (accijns) op tabak extra verhogen. Als de Eerste kamer het hiermee eens is, dan zal een pakje sigaretten ongeveer € 10 gaan kosten. De door het kabinet voorgestelde plan om ook de accijns op alcohol fors te verhogen, is eind oktober door de Tweede Kamer afgewezen.

Voortzetting korting op accijns brandstof 

Ook de voorgestelde opheffing van de tijdelijke korting op brandstof per 2024, gaat niet door. De Tweede Kamer besloot dat de vanaf 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG nog één jaar wordt doorgetrokken. Ook wordt de reguliere indexatie per 1 januari 2024 niet doorgevoerd. Door deze wijziging in het Belastingplan ga je aan de pomp ca. 20 cent per liter minder betalen dan in de Miljoenennota werd voorgesteld.

Aanpassingen Box 3

Vanaf 2027 moet er een nieuw en definitief stelsel voor box 3 komen. Dan betalen mensen belasting over het werkelijke rendement op vermogen. Tot het nieuwe stelsel er is, rekent de Belastingdienst met rendementspercentages die werkelijke percentages voor sparen, beleggen en lenen zoveel mogelijk moeten benaderen. In dit artikel leggen we uit hoe de belasting in box 3 -na alle ophef hierover- nu tijdelijk geregeld is voor de aangifte van 2022. Ook is het kabinet van plan om schulden tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen niet meer te belasten in box 3.

Belastingplan burgers 2024

Beeld: © Ministerie van Financiën - Martijn Beekman

Meer lezen over het belastingplan burgers

Wil je meer weten over de plannen die hierboven beschreven staan, of ben je benieuwd naar meer plannen die op Prinsjesdag aangekondigd zijn? Je leest hierover meer op het portaal dat de Rijksoverheid maakte over de belastingplannen die voorgenomen zijn voor 2024. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. We helpen je graag vooruit.