Belastingplan ondernemers 2024

Deze wijzigingen zijn ophanden

Omdat het kabinet demissionair is, blijven grote verrassingen voor ondernemers uit in het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan voor 2024. Toch zijn er voldoende voornemens die impact kunnen hebben op jouw fiscaal-economische positie. Nu de Tweede Kamer eind oktober -na een aantal wijzigingen- heeft ingestemd, kunnen we je bijpraten over de Belastingplannen voor het komende jaar.

Let op: het Belastingplan is nog niet definitief. De Eerste Kamer moet hier nog over beslissen. Gebruikelijk is dat voorgenomen plannen tot wetswijzigingen geconcretiseerd worden in het nieuwe jaar. Lupacompany houd je hierover op de hoogte.

Mkb-winstvrijstelling daalt

De mkb-winstvrijstelling gaat omlaag van 14% naar 13,31%. Ondernemers betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen, belasting.  Het voorstel van het kabinet was om de verlaging naar 12,7% door te voeren. Vlak voor het verkiezingsreces bepaalde de Tweede Kamer dat zij daar niet mee in zouden stemmen. Het percentage is daarom bijgesteld naar 13,31%. Ondernemers met de hoogste winsten gaan er het meest op achteruit door deze aanpassing.

Verlaging zelfstandigenaftrek

Een maatregel uit het vorige Belastingplan is de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek van € 5.030 naar € 3.750. Hierdoor gaan de ib-ondernemers ook meer belasting betalen. 

Regelingen bedrijfsoverdracht veranderen 

Het kabinet wil de BOR en doorschuifregeling in aangepaste vorm voortzetten. Het overdragen van een bedrijf moet hiermee (makkelijker) mogelijk worden en blijven.

Aanpassen herinvesteringsreserve

Het kabinet wil ondernemers de mogelijkheid geven de herinvesteringsreserve in meer situaties te gebruiken. Met een herinvesteringsreserve kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden belasting uitstellen wanneer ze een bedrijfsmiddel met winst verkopen (boekwinst).

Overdrachtsbelasting op nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties (vanaf 2025)

Het kabinet wil 4% overdrachtsbelasting gaan heffen bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties. Ondernemers betalen dan ongeveer evenveel belasting als bij directe levering van nieuwe onroerende zaken. Ondernemers kunnen al gestarte vastgoedprojecten aanmelden voor een overgangsregeling.

OV-kaart vrijstellen van loonheffing

Het kabinet wil het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een (deels) zakelijke ov-kaart te vergoeden of verstrekken aan een werknemer.

Aanpassen vergoedingen bezwaar WOZ, bpm e.o.

Maak je als bedrijf bezwaar tegen WOZ- en bpm-besluiten? Het kabinet wil de vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade bij deze bezwaren verlagen om het voor bezwaarbureaus financieel minder aantrekkelijk maken om procedures te starten. Hoewel aanvankelijk niet meegenomen in de miljoenennota, stelde de Tweede kamer in oktober vast dat deze regel ook toegepast wordt op overige reguliere beroepsmogelijkheden tegen administratieve sancties.

Arbeidskorting werkenden stijgt

Val jij of je werknemer net boven de drempel voor arbeidskorting? Mogelijk verandert dit: voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met € 115 bij een inkomen rond het wettelijk minimumloon.

Lagere indexatie schijf 2

In 2024 wordt de 2e belastingschijf in de inkomstenbelasting geïndexeerd met 3,55% in plaats van 9,9%. Mensen met een hoog inkomen gaan er daardoor minder op vooruit.

Geringe stijging tarief schijf 1

Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan ondernemers maximaal € 20 meer belasting betalen.

Voorbereid verder

Zoals gezegd moet de Tweede kamer nog instemmen met de plannen, voordat deze definitief worden. Maar mogelijk wil je je beleid en prognoses vast afstemmen op de voorgenomen wijzigingen. Lupacompany helpt je daar graag bij.

Meer lezen over belastingplan ondernemers

Meer lezen over belastingplan ondernemers?

Naast de voornemens hierboven, die specifiek op bedrijven van toepassing zijn, kun je als ondernemer de gevolgen ondervinden van meer algemene plannen, zoals verhogingen van accijns en de bpm op personenauto’s. Je leest hierover meer op het portaal dat de Rijksoverheid maakte voor burgers die willen weten welke belastingplannen er voorgenomen zijn voor 2024. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. We helpen je graag vooruit.