Uitstelregeling Vennootschapsbelasting 2023

Wanneer je een brief hebt ontvangen met daarin een uitnodiging voor het doen van aangifte VPB voor je BV dan moet je dat doen voor de in de brief genoemde datum, maar veelal is dat voor 1 juni 2024.

Echter, het is mogelijk om een uitstel aan te vragen:

  1. Je kunt zelf uitstel aanvragen (vanaf 1 maart 2024) of,
  2. Wij als belastingconsulent vragen een uitstel voor je aan.

Uitstel via ons of zelf doen

Als je zelf uitstel aanvraagt dat loopt het uitstel tot 1 november dit jaar (2024), je hebt dan dus 5 maanden langer de tijd. Het uitstel dat door ons worden aangevraagd loopt door tot 1 mei volgend jaar, dus is 12 maanden lang.

Bestaande klanten

Hebben we voor 2022 al aangifte voor je gedaan, dan vragen we automatisch uitstel aan voor 2023. Je hoeft ons niet te laten weten dat je er gebruik van wilt maken. Maar wil je het niet? Laat het ons weten, dan vragen we het niet voor je aan.

Nieuwe klanten

Hebben we eerder nog geen aangifte voor je gedaan, dan moet je ons laten weten dat je hier gebruik van wilt maken. Vraag voor de zekerheid zelf ook uitstel aan.

Hoe werkt zelf uitstel aanvragen?

Op twee manieren, namelijk via het portaal Belastingdienst Zakelijk of via dit formulier.

Let op: je moet voor 1 juni 2024 uitstel aanvragen!

Datum aangifte afhankelijk van duur en einde boekjaar

Aangezien vennootschappen een ander boekjaar kunnen hebben dan een kalenderjaar en er soms sprake van een lang (meer dan 12 maanden) of een kort (korter dan 12 maanden) boekjaar, kan de normale aangifte datum afwijken van de normale uiterste aangifte datum van 1 juni. Dit heeft ook gevolgen voor het uitstel.

Voor boekjaren (normale lengte en kort) die eindigen op 31 december is de datum van indienen 1 juni, dus 5 maanden na het einde van het boekjaar.

Voor een kort boekjaar dat niet eindigt op 31 december geldt dat voor 1 april in het daaropvolgende jaar aangifte gedaan moet worden.

Voor gebroken boekjaren (die niet eindigen op 31 december) geldt dat er aangifte binnen 5 maanden na einde boekjaar gedaan moet worden.

Een gewoon uitstel verlengt de uiterste inlevertermijn met 5 maanden.

Uitstelregeling voor belastingconsulenten (Beconregeling)

Uitstelregeling voor belastingconsulenten - boekjaren eindigen op 31 december 2023

Uitstel loopt tot 1 mei 2025.

Uitstelregeling voor belastingconsulenten – kort boekjaar dat niet eindigt op 31 december

Uitstel loopt tot 1 maart 2025.

Uitstelregeling voor belastingconsulenten - Gebroken boekjaar

Uitstel duurt uiterlijk 16 maanden na einde boekjaar. Dus loopt het boekjaar tot eind juni, dan loopt het uitstel tot en met oktober het jaar erop.

Aanvullende uitstelregeling vennootschapsbelasting 2023

Mocht er situatie zijn waardoor je niet in staat bent om de aangifte te laten doen, dan kunnen we aanvullend uitstel aanvragen. Dit moeten we dan voor het einde van afloop van de uitsteltermijn doen. We moeten hiervoor een gemotiveerd verzoek doen.