2023: Ga jij er fiscaal op vooruit dit jaar?

De belangrijkste veranderingen voor particulieren vanaf 2023

Zijn er fiscale regelingen die op jouw situatie van toepassing zijn, veranderd per 2023? Check het in onderstaand overzicht, waarin Lupacompany kort uitlegt wat er veranderd. Wil je meer weten over een wijziging? Klik op de link voor meer uitgebreide informatie.

Minimumloon

Vanaf 2023 stijgt het minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 euro bruto per maand. Het hoge stijgingspercentage (ruim 10%) moet ten goede komen aan de bestedingsruimte van mensen met een laag inkomen.

Uitkeringen

Uitkeringen waarvan de hoogte is gekoppeld aan het minimumloon (AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA) stijgen mee met het minimumloon. Zo stijgt bijvoorbeeld de alleenstaanden-AOW naar netto 1353,11 euro.

Prijsplafond

Het veelbesproken prijsplafond voor energie is per 2023 ingegaan. De tarieven zijn vastgesteld op 1,45 per m3 gas (tot 1200 kubieke meter per jaar), 0,40 per kWh elektriciteit (tot jaarlijks 2900 kWh) en 47,38 per GJ stadswarmte (tot 37 GJ). Kom je boven de jaarlijkse norm? Dan betaal je over dat verbruik het volledige tarief van je aanbieder.

Toeslagen

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag stijgen. Zo heeft een alleenstaande vanaf 2023 recht op maximaal € 145 zorgtoeslag per maand, in plaats van € 111 in 2022. Kinderopvangtoeslag stijgt met 7% (dagopvang en BSO) en 5% (gastouderopvang). In 2023 heb je recht op huurtoeslag tot een maximale huurprijs van 808,06 per maand. In 2022 was dat € 763,47.

Kindgebonden budget  

Het kindgebonden budget stijgt: voor het eerste en tweede kind is het maximale bedrag € 356 per jaar. Het maximale bedrag vanaf het derde kind is € 468.

Arbeidskorting

Om de fiscale afstand tussen werknemers en zzp’ers te verkleinen, wordt de arbeidskorting procentueel verhoogd. Personen in beide groepen met een jaarinkomen tot maximaal € 37.626 (was € 36.649 in 2022) ondervinden hier voordeel van. Kreeg je als minstverdienende partner arbeidskorting? Dan ga je erop achteruit: vanaf 2023 vervalt deze uitbetaling.

Vermogensbelasting

De belastingvrije voet voor vermogen stijgt van € 50.650 naar € 57.000. Het bedrag daarboven wordt per 2023 met 32% belast (was 31%). De manier waarop het rendement wordt bepaald, is per 2023 verandert. Zo wordt er over spaargeld (met laag rendement) minder belasting betaald, dan over beleggingen (met een hoger rendement).

Reiskostenvergoeding

Heb je recht op een kilometervergoeding voor je woon-werkverkeer? Dan doet de overheid een tegemoetkoming op de gestegen reiskosten, door de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding te verhogen van 19 naar 0,21 cent per kilometer. Deze stijging telt ook voor andere aftrekbare kilometervergoedingen, zoals reiskosten voor ziekenbezoek.

Thuiswerkvergoeding

De maximale belastingvrije thuiswerkvergoeding stijgt van € 2 naar € 2,15. Als je een thuiswerkvergoeding ontvangt van je werkgever, dan mag het bedrag per dag dus belastingvrij verhoogd worden tot €2,15.

Giften aan ANBI's

Giften aan goede doelen met een ANBI-status kon je volledig aftrekken van je inkomstenbelasting. Vanaf 2023 is het maximale jaarlijkse bedrag dat je belastingvrij kunt schenken teruggebracht naar € 250.000. Dit is om het schenken als middel tot het ontduiken van belasting, te voorkomen.

Hypotheekrenteaftrek

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat, net als in voorgaande jaren, omlaag: in 2023 gaat daalt het percentage van 40 naar 36,93% voor woningeigenaren wiens inkomen hoger is dan € 73.031 (schijf 2). Hiermee is de aftrek gelijkgetrokken met die van woningeigenaren met een inkomen in schijf 1 en krijgen hogere inkomens dus dezelfde aftrek als met lagere inkomens.  

Jubelton

Het schenken van een ‘jubelton’ -een belastingvrije gift van ruim een ton ten behoeve van hypotheekkosten- zou starters op de woningmarkt bevoordelen die op deze manier financieel gesteun worden. Om gelijke kansen voor starters te bevorderen is het doen van een dergelijke hoge belastingvrije gift, per 2023 niet langer mogelijk. De eenmalig vrijstelling is per 1 januari verlaagd naar € 28.947.

Overdrachtsbelasting

Om het kopen van huizen door beleggers tegen te gaan, stijgt de overdrachtsbelasting omhoog voor mensen die een huis kopen zonder deze zelf te bewonen van 8 naar 10,4%

De maximale woningwaarde voor startersvrijstelling op de overdrachtsbelasting wordt € 440.000. Dit was € 400.000. Voor overige kopers blijft het tarief 2%.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait daalt. Het bedrag dat de belastingdienst optelt bij het inkomen gaat van 0,45% (2022) naar 0,35% van de WOZ-waarde voor woningen tot 1,2 miljoen. Over de waarde boven 1,2 miljoen blijf je 2,35% bijtelling op je inkomen behouden.

Bijstandsuitkering

Per 2023 is de kostendelersnorm voor jongeren versoepeld: bijstand uitkeringsgerechtigden met volwassen kinderen werden tot 1 januari gekort op hun uitkering wanneer hun thuiswonende kinderen 21 jaar of ouder waren. De leeftijd voor de kostendelersnorm is nu 27.

Vliegbelasting

Om vliegen te ontmoedigen, stijgt de belasting op een vliegtickets per 2023 van € 7,95 naar € 26,43.

Zonnepanelen

Waar particulieren eerder de btw op zonnepanelen terug konden krijgen van de Belastingdienst, is deze procedure per 2023 versimpeld: door de aanschaf van zonnepanelen btw-vrij te maken, wordt het fiscaal eenvoudiger om deze aan te schaffen. Leveranciers van zonnepanelen factureren vanaf heden het 0% btw-tarief.

Elektrische auto

De subsidie op nieuwe elektrische auto’s daalt van € 3.350 naar € 2.950. Voor tweedehandsauto’s is de subsidie net als voorgaand jaar, € 2.000. De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak was in 2022 16% tot € 35.000 op de cataloguswaarde en 22% over de meerwaarde. De percentages blijven hetzelfde, maar de voet voor het 16% tarief is verlaagd: vanaf nu betaal je tot € 30.000 16%, en over de rest van de cataloguswaarde 22%.

AOW-leeftijd

In 2023 is de leeftijd waarop je AOW-gerechtigd bent, wederom gestegen. Vanaf 66 jaar en 7 maanden heb je nu recht op de uitkering.

Voor een uitgebreid overzicht van fiscale wijzigingen per 2023, download je deze pdf. Een kortere samenvatting van de Belastingdienst vind je hier. In dit artikel beschrijft de NOS de belangrijkste wettelijke veranderingen die in zijn gegaan op 1 januari. Heb je vragen over wat de gevolgen zijn van fiscaal-juridische regelingen voor jouw specifieke situatie? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!