Eenheidsprijzen

Werkzaamheden Inkomstenbelasting      
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Aangifte inkomstenbelasting P-biljet eenvoudig*     135,00     163,35 Piece
· Aangifte inkomstenbelasting O-biljet*     189,00     228,69 Piece
· Aangifte inkomstenbelasting EXPAT P-biljet*     216,00     261,36 Piece
· Aangifte inkomstenbelasting EXPAT O-biljet*     270,00     326,70 Piece
· Aangifte M-form (M-biljet) en C-form (C-biljet)*     270,00     326,70 Piece
* Complexere en uitvoerige aangiften - per uur     108,00     130,68 Per Hour
* Herhaaldelijk opvragen stukken, reminders sturen voor de inkomstenbelasting     108,00     130,68 Per uur
       
Werkzaamheden voorlopige aanslagen en toeslagen aanvragen
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Aangifte wereldinkomen     162,00     196,02 Per stuk
· Electronische voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen en stopzetten        90,00     108,90 Per stuk
· Zorg en huurtoeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen         90,00     108,90 Per stuk
· Kinderopvang Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen      160,00     193,60 Per stuk
· Kindgebondenbudget Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen      102,50     124,03 Per stuk
       
Werkzaamheden verzoeken en bezwaren    
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Middelingsverzoek inkomstenbelasting     270,00     326,70 Per stuk
· Brief, verzoek of eenvoudig  bezwaar sturen        90,00     108,90 Per stuk
· Lezen van belasting correspondentie (brief of aanslag)     108,00     130,68 Per uur
· Suppletie opstellen omzetbelasting        90,00     108,90 Per stuk
       
Werkzaamheden juridische, ondernemersrecht en overeenkomsten
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Opstellen arbeidsovereenkomst 1ste format     324,00     392,04 Per stuk
· Opstellen arbeidsovereenkomst 2de en daarna     162,00     196,02 Per stuk
· Opstellen VOF overeenkomst (2 vennoten)     432,00     522,72 Per stuk
· Oprichten BV (advies en oprichting)  1.080,00  1.306,80 Per stuk
· Oprichten BV (buitenlandse eigenaar)  1.728,00  2.090,88 Per stuk
· Controleren van een overeenkomst     189,00     228,69 Per stuk
       
Werkzaamheden HR, arbeidsrecht, pensioenadministratie en loonadministratie
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Pensioen, verlof-, ziekte en verrzuimregistratie.     108,00     130,68 Per uur
· Salaris- en contractsonderhandelingen en aanzegmanagement     108,00     130,68 Per uur
· Opstellen aanzegbrief        90,00     108,90 Per stuk
· Aanvraag 30% regeling (volledige aanvraag)  1.404,00  1.698,84 Per stuk
· Loonadministratie (minimum afname 8 stroken, 1 werknemer)        22,50        27,23 Per strook
· Loonportaal toegang (per 5 medewerkers)     115,00     139,15 Per jaar
- In kader van wet WAB uren/contract management     108,00     130,68 Per uur
       
Werkzaamheden voor BV      
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· VPB aangifte       280,00       338,80 Per stuk
· AvA notulen opstellen       280,00       338,80 Per stuk
· Deponering KvK jaarstukken       280,00       338,80 Per stuk
· Dividend aangifte       280,00       338,80 Per stuk
       
Werkzaamheden adviseren, schrijven advies en trajecten
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Adviestarief     108,00     130,68 Per uur
· Telefonisch of email Consult (max 15 minuten)        27,00        32,67 Per consult
· Lang consult (kantoor, email, video en telefoon)        81,00        98,01 Per consult
· Adviesmemo informatief     432,00     522,72 Per memo
· Adviesmemo onderzoek     864,00  1.045,44 Per memo
· Begeleidingstrajecten 12 maanden  1.404,00  1.698,84 Per traject
· Begeleidingstrajecten 3 maanden     702,00     849,42 Per traject
       
 Werkzaamheden controlling en zakelijke leiding  
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Controlling      108,00     130,68 Per uur
· Begrotingen opnemen en rapporteren (30 uur per jaar budget)  3.250,00  3.932,50 Per jaar
· Inkomstenverklaring standaard     324,00     392,04 Per stuk
       
       
 Werkzaamheden secretarieel en beheer    
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· De Lupabox     195,00        235,95  Per jaar
· Postverwerking en administratiebeheer (groot org's)     230,00        278,30  Per maand
· Postverwerking en administratiebeheer (middel org's)     155,00        187,55  Per maand
· Postverwerking en administratiebeheer (klein org's)     100,00        121,00  Per maand
       
Werkzaamheden betalingsverkeer en debiteuren en crediteurenmanagement
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Management crediteuren     108,00     130,68 Per uur
· Management debiteuren     108,00     130,68 Per uur
· Betalingensverkeer crediteuren - per 2/3 weken     840,00  1.016,40 Per jaar
· Betalingensverkeer crediteuren - per 1/2 weken  1.680,00  2.032,80 Per jaar
· Opstellen en verzenden factuur of aanmaning        27,00        32,67 Per stuk
       
Werkzaamheden VVE financieel beheer    
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
- online archief        95,00     114,95 Per jaar
- financiele afrekening - 4 rechten     525,00     635,25 Per jaar
       
 Werkzaamheden US tax      
       
Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
 - FABR reporting      270,00     326,70 Per stuk
 - Federal tax standard     648,00     784,08 Per stuk
 - Federal tax simple     432,00     522,72 Per stuk
 - State tax return     270,00     326,70 Per stuk