Eenheidsprijzen

Werkzaamheden Inkomstenbelasting

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Aangifte inkomstenbelasting voor lage inkomens start         75,00          90,75 Per stuk
· Aangifte inkomstenbelasting (BOX 1) start        105,00       127,05 Per stuk
· Aangifte inkomstenbelasting (BOX 1 en 2 of 3)       200,00       242,00 Per stuk
· Aangifte inkomstenbelasting top inkomen en vermogen       300,00       363,00 Per stuk
· Aangifte inkomstenbelasting Top ink/verm + Complex       400,00       484,00 Per stuk
· Aangifte inkomstenbelasting Top ink/verm + Uitvoerig       500,00       605,00 Per stuk
- Extra voor een winstaangifte aangifte + €50 extra; en expataangifte + €50 extra      
- M-form       275,00       332,75 Per stuk
· Herhaaldelijk opvragen stukken, reminders sturen voor de inkomstenbelasting       105,00       127,05 Per uur

Werkzaamheden voorlopige aanslagen en toeslagen aanvragen

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Aangifte wereldinkomen       160,00       193,60 Per stuk
· Electronische voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen en stopzetten         85,00       102,85 Per stuk
· Zorg en huurtoeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen          85,00       102,85 Per stuk
· Kinderopvang Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen        150,00       181,50 Per stuk
· Kindgebondenbudget Toeslag aanvragen, stopzetten of wijzigen        100,00       150,00 Per stuk

Werkzaamheden verzoeken en bezwaren

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Middelingsverzoek inkomstenbelasting       255,00       235,95 Per stuk
· Brief, verzoek of eenvoudig  bezwaar sturen         87,50       105,88 Per stuk
· Lezen van belasting correspondentie (brief of aanslag)       105,00       127,50 Per uur
· Suppletie opstellen omzetbelasting         87,50       105,88 Per stuk

Werkzaamheden juridische, ondernemersrecht en overeenkomsten

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Opstellen arbeidsovereenkomst 1ste format       295,00       356,95 Per stuk
· Opstellen arbeidsovereenkomst 2de en daarna       165,00       199,65 Per stuk
· Opstellen VOF overeenkomst (2 vennoten)       395,00       477,95 Per stuk
· Oprichten BV (advies en oprichting)       995,00    1.203,95 Per stuk
· Oprichten BV (buitenlandse eigenaar)    1.350,00    1.633,50 Per stuk
· Controleren van een overeenkomst       165,00       199,65 Per stuk

Werkzaamheden HR, arbeidsrecht, pensioenadministratie en loonadministratie

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Pensioen, verlof-, ziekte en verrzuimregistratie.       105,00       127,05 Per uur
· Salaris- en contractsonderhandelingen en aanzegmanagement       105,00       127,05 Per uur
· Opstellen aanzegbrief          87,50       105,88 Per stuk
· Aanvraag 30% regeling (volledige aanvraag)    1.300,00    1.573,00 Per stuk
· Loonadministratie (minimum afname 8 stroken, 1 werknemer)         20,00         24,20 Per strook
· Loonportaal toegang (per 5 medewerkers)       110,00       133,10 Per jaar
- In kader van wet WAB uren/contract management       105,00       127,05 Per uur

Werkzaamheden voor BV

Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· VPB aangifte       280,00       338,80 Per stuk
· AvA notulen opstellen       280,00       338,80 Per stuk
· Deponering KvK jaarstukken       280,00       338,80 Per stuk
· Dividend aangifte       280,00       338,80 Per stuk

Werkzaamheden adviseren, schrijven advies en trajecten

Omschrijving  ex BTW  incl BTW Prijs per
· Adviestarief       105,00       127,05 Per uur
· Telefonisch of email Consult (max 15 minuten)          26,25         31,76 Per consult
· Lang consult (kantoor, email en          78,75         95,29 Per consult
· Adviesmemo informatief       420,00       508,20 Per memo
· Adviesmemo onderzoek       840,00    1.016,40 Per memo
· Prive budgetbeheer, coaching of schuldhulp         78,50         94,99 Per maand
· Begeleidingstrajecten 12 maanden    1.300,00    1.573,00 Per traject
· Begeleidingstrajecten 3 maanden       650,00       786,50 Per traject

 Werkzaamheden controlling en zakelijke leiding

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Controlling        105,00       127,05 Per uur
· Zakelijke leiding en financieel manager         78,50         94,99 Per uur
· Begrotingen opnemen en rapporteren (30 uur per jaar budget)    3.025,00    3.660,25 Per jaar
· Inkomstenverklaring standaard       295,00       356,95 Per stuk

 Werkzaamheden projectadministratie en projectmanagement

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Projectadministratie 750 + 1% begroting  nvt   nvt  Per jaar
· Opstellen projectafrekening       975,00    1.179,75 Per stuk
· Begeleiding accountantscontrole en subsidieverantwoording       105,00       127,05 Per uur
· Financieel projectmanagement per eenheid van 10 uur       620,00       750,20 Per maand

Werkzaamheden opstellen jaarrekening voor culturele stichtingen

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Opstellen Jaarrekening eenvoudig       750,00       907,50 Per stuk
· Opstellen Jaarrekening groot    1.300,00    1.573,00 Per stuk
· Opstellen Jaarrekening met controleplicht    1.850,00    2.238,50 Per stuk

 Werkzaamheden secretarieel en beheer

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· De Lupabox       195,00       235,95 Per jaar
· Postverwerking en administratiebeheer (groot org's)       230,00       278,30 Per maand
· Postverwerking en administratiebeheer (middel org's)       155,00       187,55 Per maand
· Postverwerking en administratiebeheer (klein org's)       100,00       121,00 Per maand
- Admin email account @lupabox.nl         75,00          90,75 Per jaar

Werkzaamheden betalingsverkeer en debiteuren en crediteurenmanagement

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
· Management crediteuren       105,00       127,05 Per uur
· Management debiteuren       105,00       127,05 Per uur
· Betalingensverkeer crediteuren - per 2/3 weken       800,00       968,00 Per jaar
· Betalingensverkeer crediteuren - per week    1.500,00    1.815,00 Per jaar
· Opstellen en verzenden factuur of aanmaning          25,00          30,25 Per stuk

Werkzaamheden VVE financieel beheer

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
- online archief        95,00       114,95 Per jaar
- financiele afrekening - 4 rechten      495,00       598,95 Per jaar

 Werkzaamheden US tax

Omschrijving  ex vat   incl vat  Prijs per
 - FABR reporting        155,00      187,55 Per stuk
 - Federal tax standard       525,00      635,25 Per stuk
 - Federal tax simple       375,00      453,75 Per stuk
 - State tax return       200,00      242,00 Per stuk