Nieuwsbrief juli 2023

Lees hier de originele nieuwsbrief juli 2023.

Pensioenspecial

Nieuw pensioenstelsel m.i.v. 1 juli 

Met ingang van 1 juli 2023 treedt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) 
 in werking. Deze wet omvat nieuwe regels voor werkgevers en werknemers over pensioenopbouw en AOW. Lupacompany legt in deze nieuwsbrief uit wat de nieuwe regels voor jou betekenen.

Verder in deze nieuwsbrief

 • Dossier pensioen; 
  • Lijfrente: een eerlijk overzicht van voor- en nadelen;
  • Afscheid van de fiscale oudedagsreserve;
  • AOW voor expats;
  • Alleenstaanden AOW, ja of nee?
  • Pensioen opbouwen voor ondernemers: de kleine lettertjes. 
 • Ben je DGA? Dit is er fiscaal voor je veranderd in 2023;
 • Lupacompany diensten: bewindvoering door Aeslupa en meer

Nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) 2023

Met ingang van 1 juli 2023 treedt een nieuw pensioenstelsel in werking. Er gaat dan een overgangsperiode in die loopt tot 2028: dan moet iedereen overgestapt zijn. Tot die tijd kan je (als) werkgever de nieuwe werkwijze implementeren. Het nieuwe stelsel wordt  -zo kun je lezen op de website van de overheid- "transparanter, persoonlijker, meer flexibel en beter toegespitst op de huidige economie en arbeidsmarkt".  Dat klinkt mooi, maar wat betekent het? Lupacompany legt het uit. 

Lees hier verder over het nieuwe pensioenstelsel.

Of check onder de video wat de transitie naar het nieuwe stelsel voor jou als werknemer, werkgever, (zelfstandig) ondernemer of gepensioneerde betekent in de praktijk.

In deze video legt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een eenvoudige manier uit hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit gaat zien en wat de gevolgen zijn voor werknemers.


Pensioentransitie in de praktijk

Hoewel het nog ruim 4 jaar duurt voordat de pensioenregelingen volledig geïmplementeerd moeten zijn, heb je al eerder met de veranderingen te maken. Als werkgever en ondernemer moet je je waarschijnlijk voorbereiden. En als werknemer of gepensioneerde wil je weten waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten. Lupacompany legt uit:

Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor….

Werknemers

Afhankelijk van sociale partners in bedrijfstak of werkgever zullen er keuzes gemaakt worden over het al opgebouwde pensioen in het oude stelsel en het pensioen volgens de nieuwe wet. Je hoeft zelf niets te regelen en wordt door je werkgever, de vakbond en/of pensioenuitvoerder op de hoogte gehouden over wat de veranderingen concreet voor jou gaan betekenen. Maar je hoeft niet passief af te wachten. Via je  ondernemingsraad  kun je invloed uitoefenen op de (voorgenomen) besluiten van je werkgever. Wil je weten wat de gevolgen in jouw bedrijf zijn? Vraag je werkgever wat je kunt verwachten. Of lees je online in: op  deze website  lees je wat je nu al kunt uitzoeken. 

Werkgevers

Ben je werkgever en valt je bedrijf onder een cao?  Dan wordt het meeste werk met betrekking tot de pensioentransitie door sociale partners uit handen genomen. Partijen als de werkgeversvereniging, het UWV en de vakbond zullen je op de hoogte houden en kunnen je vragen over te nemen acties beantwoorden. Als je aangesloten bent bij een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI), dan zullen er beslissingen genomen moeten worden over de overgang van het oude naar het nieuwe systeem. Dit kan een complex en arbeidsintensief traject zijn. Met het tijdig (laten) opstellen van een transitieplan, waarin het personeelsbestand geanalyseerd wordt en de te nemen stappen uiteengezet, begin je gedegen aan de interne overgang. De OR heeft instemmingsrecht en kan input geven op het pensioenbeleid. Neem het personeel mee in het proces door met open communicatie te laten zien waar je als bedrijf staat en wat zij kunnen verwachten. Op  deze website  vind je informatie voor werkgevers van de overheid, waarmee je onder andere met een toolbox door het transitieproces wordt begeleid. Het inwinnen van extern advies en/of ondersteuning is een oplossing voor werkgevers die de kennis en tools voor een dergelijke transitie niet in huis hebben.

(Zelfstandig) ondernemers

Als ondernemer heb je automatisch recht op AOW, maar moet je in de meeste gevallen zelf je een aanvullend pensioen regelen. Met de nieuwe regels voor pensioen krijgen zelfstandigen vanaf 2024 meer ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen. Op het Ondernemersplein kun je meer actuele informatie vinden  over  pensioenopbouw voor ondernemers. Lupacompany ondersteunt Zzp’ers, ondernemers en DGA’s met het regelen van aanvullend pensioen.

Gepensioneerden

Als je pensioengerechtigd bent, dan kan het nieuwe stelsel leiden tot veranderingen in de uitkering van je pensioen. Pensioenfondsen mogen zelf bepalen hoe ze binnen de nieuwe regels omgaan met personen die een uitkering krijgen. Zo kan het zijn dat je huidige uitkeringen wordt overgezet naar het nieuwe systeem. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering.  Ga je erop achteruit doordat je mee wordt genomen in de transitie? Dan kan er worden bepaald dat je een compensatie krijgt, maar dit is niet wettelijk verplicht. De uitvoerder van je pensioen moet je tijdig en duidelijk informeren over de gevolgen van de nieuwe regels voor jou als gepensioneerde. Neem met vragen vooral contact op met je pensioenfonds.


Dossier pensioen

Lupacompany schrijft regelmatig artikelen over pensioen, lijfrente en AOW. Zo hopen we je te helpen om een helder beeld te krijgen van hoe en wat je opbouwt en waar je recht op hebt als je stopt met werken. Hieronder vind je een selectie van de meest recente blogs over jouw oudedagsvoorziening. Wil je verder lezen over een onderwerp? Klik op te titel om naar de complete tekst te gaan.
 

Lijfrente: een eerlijk overzicht van voor- en nadelen

Als je ondernemer bent en pensioen op wilt bouwen, dan moet je dit zelf regelen. De meest gebruikelijk manier is om dit te doen via een lijfrentepolis. Dit regel je via verzekeraars, banken of beleggingsinstellingen. Hier zijn een aantal voor- en nadelen aan verbonden. In dit artikel leggen we uit welke.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Per 1 januari 2023 is de mogelijkheid om gebruik te maken van de fiscale oudedagsreserve afgeschaft. De belangrijkste reden voor afschaffing van de FOR is dat de reserveringen in ongeveer de helft van de gevallen niet wordt aangewend als oudedagsvoorziening. Heb je voor die tijd een oudedagsreserve via deze regeling opgebouwd? Dan kan deze nog wel op basis van de eerdere regels worden afgewikkeld. Je leest in deze tekst hoe de FOR werkt(e).

AOW voor expats

Als je in Nederland woont of werkt, bouw je meestal een basispensioen op vanuit de Nederlandse overheid (AOW). Je hebt recht op uitkering van het opgebouwde bedrag als je de wettelijk gerechtigde leeftijd hebt om te stoppen met werken. Woon en werk(te) je als expat in Nederland? Lees dan in dit artikel of je AOW opbouwt en hoe je deze uit laat keren.

Alleenstaanden-AOW, ja of nee

Ben je gehuwd of samenwonend en gaat je partner naar een verpleeghuis? Dan ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin je de keuze kunt maken om een gehuwden-AOW om te zetten naar een alleenstaanden-AOW. Dit lijkt aantrekkelijk: een alleenstaande ontvangt aanzienlijk meer AOW dan iemand die (gehuwd) samenwoont. Maar in de praktijk pakt het omzetten van de AOW vaak juist negatief uit. In dit artikel leggen we uit waar je rekening mee moet houden.

Pensioen opbouwen als ondernemer?

Dit zijn de werkelijke kosten van een lijfrentepolis

Terwijl werknemers pensioen opbouwen via hun werkgever, moet je als ondernemer een dergelijke bron van inkomsten zelf regelen. Als je een lijfrentepolis afsluit, zet je geld apart om later als uitkering boven op je AOW terug te krijgen. Met een aantal voordelen proberen banken, verzekeraars en de overheid deze optie aantrekkelijk te maken. Maar de nadelen worden vaak minder duidelijk gecommuniceerd. Daarom doken wij in de kleine lettertjes en zetten we van 5 grote aanbieders de werkelijke kosten op een rij.

Nieuwe regels voor DGA

In 2023 zijn er een een aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd waar je als DGA mogelijk rekening mee wilt houden:

Doelmatigheidsmarge

Als DGA kon je tot 2023 gebruik maken van de doelmatigheidsmarge: je mag je salaris met een percentage (de doelmatigheidsmarge) verminderen naar het salaris van een medewerker die het meest vergelijkbare dienstverband heeft als jijzelf. Om de belasting op het inkomen van ondernemers nog meer gelijk te trekken met dat van werknemers, is de doelmatigheidsmarge per 2023 helemaal afgeschaft. Daarmee wordt dus een groter deel van je inkomsten als DGA belast dan voorheen. 

Rekening Courant

Naast het afschaffen van de doelmatigheidsmarge, zijn er vanaf 2023 nieuwe regels die het excessief lenen van je bv moeten beperken. Als je vanaf 2023 meer dan € 700.000 leent van de bv, dan wordt het meerbedrag belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. In de meting van de lening worden behalve een eventuele eigenwoningschuld, alle schulden meegenomen. Daarbij worden vorderingen op je bv buiten beschouwing gehouden en leningen bij meerdere bv’s bij elkaar opgeteld. Wel moet de bv rente berekenen over het gehele bedrag, dus ook het deel wat als aanmerkelijk belang is belast.  

Ben je DGA en wil je meer weten?

In  dit artikel schreven we meer over gebruikelijk loon en de doelmatigheidmarge. Informatie over de nieuwe regels met betrekking tot schulden bij je bv, vind je in  dit artikel van de Belastingdienst.

Of neem contact op bij vragen. We helpen je graag vooruit.


Diensten Lupacompany

Lupacompany doet meer dan administratie. Zo helpen we bedrijven met strategisch advies, ondersteunen we werkgevers bij payroll en personeelsbeleid, hebben we juridisch en fiscale experts in huis en leveren we bewindvoering en scheidingscoaching voor particulieren.  

Bewindvoering door Aeslupa

Aeslupa helpt mensen met hun financiën en financiële zaken.

Dit doen we door middel van  coachingbeheer  en bewindvoering. Ook staat Aeslupa als hulpverleningsorganisatie vermeld voor de aanvraag van een basisbankrekening.

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Wil je dat we met je meedenken over jouw specifieke situatie?
Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag!