Wetswijzigingen voor ondernemers m.i.v. 2023

In november 2022 kon je op Lupacompany.com lezen over de belangrijkste veranderingen die het kabinet voornam door te voeren in 2023. De voorgestelde wetwijzigingen waren toen nog niet definitief. Inmiddels zijn de voorstellen beoordeeld door de eerste kamer. Hieronder zetten we wijzigingen die in het eerste kwartaal van 2023 ingaan en die gevolgen kunnen hebben voor jouw activiteiten als ondernemer voor je op een rij. Is een maatregel relevant voor jou? Door hierop te klikken kun je er meer over lezen.

Belasting op beleggingen (box 3) stijgt 1%
De manier waarop het rendement wordt bepaald, is per 2023 verandert. Zo wordt er over spaargeld (met laag rendement) minder belasting betaald, dan over beleggingen (met een hoger rendement).

Belasting voor dga met schuld (boven € 700.000) aan eigen bv stijgt
Dga’s die geld lenen van hun eigen besloten vennootschap, gaan door de 'rekening courant (RC) maatregel' mogelijk meer belasting betalen. Schulden die hoger zijn dan € 700.000, worden in box 2 met 26,9% inkomstenbelasting belast.

Btw op verkoop zonnepanelen van 21% naar 0%
Waar particulieren eerder de btw op zonnepanelen terug konden krijgen van de Belastingdienst, is de aanschaf van zonnepanelen per 2023 btw-vrij. Leveranciers van zonnepanelen factureren vanaf heden het 0% btw-tarief aan hun klanten.

Collectiviteitskorting zorgverzekeringen afgeschaft
Als je personeel de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van een collectieve basiszorgverzekering, dan krijgen deze werknemers per 2023 geen collectiviteitskorting meer op de premie.

FOR is afgeschaft
Tot 1 januari mocht je als ondernemer jaarlijks een deel van je winst reserveren (aftrekken van de belasting) voor een oudedagsvoorziening. Vanaf 2023 is deze FOR-regeling afgeschaft.

Gebruikelijkloonregeling voor dga’s naar 100% marktconform
Voor directeuren van bv’s zijn de normen van de gebruikelijk-loonregeling verscherpt: Het moet nu 100% zijn van iemand met een vergelijkbare functie (was 75%), of gelijk aan de hoogst betaalde medewerker of een vast bedrag van minstens € 51.000.

Innovatieve startups betalen meer inkomstenbelasting
De uitzondering op de gebruikelijk-loonregeling die tot 1 januari 2023 gold voor medewerkers met een aanmerkelijk belang bij innovatieve startups is opgeheven.  Je mag daardoor niet langer het wettelijke minimumloon opgeven als belastbaar loon.

Kantoren met energielabel D of lager verboden
Kantoorpanden moeten minimaal energielabel C hebben. Een lager label kan leiden tot een boete of sluiting. Er worden uitzonderingen op deze regel gemaakt voor bijvoorbeeld panden die kleiner zijn dan 100 m2, of binnen twee jaar gesloopt worden.

Korting ‘van-voor’ mag niet misleidend zijn
De Autoriteit Consument & Markt kan voortaan strenger optreden tegen nepkortingen. Voortaan geldt als oude prijs de laagste prijs die een product had in de 30 dagen voor de korting. Zo kunnen kunstmatige ‘van’-prijzen vermeden worden.

Lachgas voor recreatief gebruik verboden
Per 2023 is het niet langer toegestaan om lachgas te importeren, te exporteren, te verkopen of te hebben. Uitzonderingen op dit verbod gelden voor lachgas voor medische en technische doeleinden en als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Loonbelasting over aandelenoptierechten later betalen door werkgever
Als je personeel voor een deel in aandelenoptierechten uitbetaald, dan mag je kiezen of je hier loonbelasting over betaalt op het moment dat de optierechten worden omgezet, of op het moment dat de aandelen verhandeld kunnen worden. Eerder was deze keuze er niet: de loonbelasting moest tot 2023 betaald worden zodra de werknemer de rechten omzette in aandelen.

Meer vennootschapsbelasting voor mkb’ers met bv of nv
De grens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) is verlaagd naar € 200.000. Dat was € 395.000. Hierdoor valt een kleiner deel van uw winst onder het lage vpb-tarief. Tegelijk is het lage vpb-tarief (schijf 1) omhooggegaan van 15% naar 19%.

Middelingsregeling inkomstenbelasting verdwijnt
Heb je als ondernemer jaarlijks (sterk) wisselende inkomsten, en maakte je gebruik van de middelingsregeling? Deze mogelijkheid wordt afgeschaft. De laatste periode waarop je de middeling mag toepassen is het tijdvak 2022 t/m 2024.

Minimumloon 2023 10,15% omhoog
Vanaf 2023 stijgt het minimumloon van € 1.756,20 naar € 1.934,40 euro bruto per maand. Het hoge stijgingspercentage voor werkgevers moet ten goede komen aan de bestedingsruimte van werknemers met een laag inkomen.

ODV: Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld
Als je in je eigen bv pensioen hebt opgebouwd, dan is het nu mogelijk om na 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd de ODV om te zetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt
De overheid komt tegemoet aan gestegen reiskosten, door de maximale belastingvrije/aftrekbare reiskostenvergoeding te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Overdrachtsbelasting bedrijfspand naar 10,4%
Als je als ondernemer een bedrijfspand koopt, of belegt in vastgoed, dan is over de aanschafwaarde sinds 1 januari 2023 het verhoogde tarief voor overdrachtsbelasting van toepassing. Tot die tijd was dit 8%.

Prijsplafond zorgt voor lagere energierekening
Het veelbesproken prijsplafond voor energie is per 2023 ingegaan voor kleinverbruikers. De meeste MKB-ers vallen -zo kun je lezen op je energierekening- in deze categorie. De tarieven voor kleingebruikers zijn vastgesteld op 1,45 per m3 gas (tot 1200 kubieke meter per jaar), 0,40 per kWh elektriciteit (tot jaarlijks 2900 kWh) en 47,38 per GJ stadswarmte (tot 37 GJ). Boven de jaarlijkse norm, betaal je over dat verbruik het volledige tarief van je aanbieder. Als 7 % of meer van je omzet naar energiekosten gaat, dan kun je sinds 1 november 2022 in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

UBD veranderd
Opgave aan Belastingdienst van uitbetaalde bedragen aan derden is veranderd. Doe je uitbetalingen aan personen die geen ondernemer zijn? Dan moet je de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) vanaf heden op een nieuwe manier aanleveren.

Verkopers op platformen: Belastingdienst krijgt gegevens
Digitale platformen moeten per 2023 informatie over verkopers die via hun platformen geld verdienen, doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat om gegevens betreffende inkomsten, NAW en het rekeningnummer van de verkopende partij.

Vrijgestelde emissieruimte is kleiner geworden
Industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan daardoor meer belasting betalen. Je ma per 2023 minder CO2 gratis uitstoten en moet er eerder voor betalen.

Zelfstandigenaftrek gaat sneller omlaag naar € 900 in 2027
De zelfstandigenaftrek daalt met 1280 euro van 6310 in 2022 naar 5030 in 2023. Zzp'ers krijgen hiermee mogelijk minder korting op hun inkomstenbelasting.

Meer weten?

De officiele publicatie van fiscale veranderingen voor ondernemers vanaf 2023 vind je hier. Als je vragen hebt over wat wettelijke of fiscale wijzigingen inhouden voor jouw specifieke situatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!