Coronamaatregelen voor ondernemers per 1 oktober 2020

Het tempo waarmee regelgeving rond het coronavirus verandert is haast niet bij te benen. Maar als je als ondernemer financieel geraakt wordt als gevolg van de (regelgeving rond) de epidemie, wil je wél weten of je recht hebt op een financiële tegemoetkoming, en zo ja welke.
Om het overzicht te bewaren zetten we hieronder de actuele stand van zaken rond de drie belangrijkste regelingen voor ondernemers op een rij:


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Wat? Opvolger van TOGS. Tegemoetkoming in de kosten voor vaste lasten van €750,- tot €90.000 per drie maanden.
Voor wie?  ZZP-ers en mkb-bedrijven die minimaal 30% omzetverlies leden door coronamaatregelen en ondersteuning nodig hebben bij het voldoen van vaste lasten.
Wanneer? Van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Informatie over de TVL vóór 1 oktober 2020 vind je hier.
Waar? De aanvraag is in voorbereiding op RVO.nl.


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3)
Wat? Tegemoetkoming in de loonkosten.
Voor wie? Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden (per 1 oktober: minimaal 30% omzetverlies).
Wanneer? NOW 3 is vanaf 1 oktober 2020 de opvolger van NOW 1 en NOW 2 . NOW 3 heeft een looptijd van drie keer drie maanden (tot en met 30 juni 2021) en wordt in deze periode geleidelijk afgebouwd.
Waar? Aanvragen van NOW 3 doe je vanaf 16 november 2020 via het UWV.


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
Wat? Tozo3 voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarbij voorziet Tozo 3 in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
Voor wie? Zelfstandig ondernemers wiens inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum is gekomen. In Tozo 2 en 3 wordt het partnerinkomen hierbij meegenomen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro
Wanneer? Deze regeling wordt per 1 oktober ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen.
Waar? Tozo vraag je aan via (de website van) je woongemeente.