Coronaregelingen voor ondernemers: waar heb je recht op?

          ---Let op: dit artikel behandelt Corona regelingen voor ondernemers tot 1 oktober 2020. Voor informatie over het steunpakket vanaf 1 oktober klik je hier----

“We hebben diepe zakken”, liet premier Rutte weten toen hij in maart 2020 de ‘intelligente lockdown’ aankondigde die het gevolg was van de corona-uitbraak in Nederland. Om de economische klap op te vangen, zou de overheid met een pakket van maatregelen komen om ondernemers die lijden onder de gevolgen van de coronacrisis te ondersteunen. Klinkt mooi, in theorie. Maar om in de praktijk te weten waar je als ondernemer wel en geen recht op hebt blijkt ingewikkelder. In dit artikel zetten we daarom de belangrijkste huidige tegemoetkomingen en coronaregelingen voor ondernemers op een rij.

Up to date
Voor we ingaan op de regelingen, is het belangrijk om te weten dat regels en mogelijkheden vaak en veel veranderen. Tijdens dit schrijven (juli 2020) is het tweede steunpakket voor ondernemers bekend gemaakt. Het zijn deze maatregelen die hier belicht worden. Maar om precies op de hoogte te zijn van de meest actuele stand van zaken; check vooral ook de site van de rijksoverheid of doe de regelingencheck van de Kamer van Koophandel.

Diepe zakken
Die diepe zakken waar Rutte aan refereerde zou een financiële buffer van maar liefst 90 miljard euro omvatten. Dat is veel geld, maar in hoeverre dit voldoende is om de economische schade te beperken is de vraag. Er wordt dan ook zorgvuldig gekeken naar waar geld beschikbaar wordt gesteld en niet iedereen zal naar tevredenheid gecompenseerd worden.
Maar waar voor de ene ondernemer de zakken niet diep genoeg blijken, daar komt een andere ondernemer misschien in aanmerking voor tegemoetkomingen waarvan hij zich niet bewust is. Om te voorkomen dat je geen aanspraak maakt op voorzieningen waar je wél recht op hebt kun je onderstaande checklist doornemen. De belangrijkste regelingen zijn er kort en helder in opgenomen. Ieder punt verwijst naar aanvullende informatie om aanspraak te maken op de regeling:

Financiële tegemoetkomingen

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Wat? Tegemoetkoming van eenmalig 4.000 euro (belastingvrij).
Voor wie? Ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen.
Wanneer? Aan te vragen tot 26 juni 2020, 17:00 uur.
Waar? Aanvragen kan via de site van de RVO.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Wat? Opvolger van TOGS. Tegemoetkoming tot 50.000 euro per 4 maanden.
Voor wie?  Mkb-bedrijven waarvan omzet minimaal 30% daalde tijdens de coronacrisis.
Wanneer? Van 1 juni tot 1 september.
Waar? De aanvraag is in voorbereiding op RVO.nl.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Wat? Tegemoetkoming in de loonkosten.
Voor wie? Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden.
Wanneer? NOW is sinds 6 april aan te vragen en is aangepast naar NOW 2. Hiermee is de regeling verlengd tot eind augustus.
Waar? Aanvragen doe je via het UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Wat? Inkomensondersteuning tot €1.500,- per maand
Voor wie? Zelfstandig ondernemers wiens inkomen door de coronacrisis onder bijstandsniveau is gekomen.
Wanneer? Tozo is onlangs als Tozo 2 verlengd tot eind augustus 2020.
Waar? Tozo vraag je aan via (de website van) je gemeente

Belastingmaatregelen
Wat? Diverse maatregelen, waaronder belastinguitstel, verlaging van voorlopige aanslagen en belastingrente.
Voor wie? Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.
Wanneer? Er is een omvangrijk pakket met maatregelen getroffen voor verschillende tijdvakken.
Waar? Check de site van de Belastingdienst voor een uitgebreid overzicht van maatregelen en aanvraagprocedures.

Financierings- en kredietregelingen
Wat? Diverse maatregelen om het lenen van geld en te vergemakkelijken en schuldenlasten te verlichten (waaronder verruiming van de overheidsgarantie op leningen en kredieten, overbruggingskrediet, rentekorting of uitstel van betaling).
Voor wie? Ondernemers in het algemeen en start-/scale upps in het bijzonder.
Wanneer? De meeste regelingen gelden voor een nog onbepaalde periode.
Waar? Zie de site van de Kamer van Koophandel voor een overzicht van alle financieringen en kredietregelingen, voorwaarden en aanvraagprocedures

Overige regelingen
Tot slot stelt de overheid financiële middelen en mogelijkheden beschikbaar voor een aantal sector en branche specifieke maatregelen (zoals bijvoorbeeld de culturele sector, ondernemers in de land- en tuinbouw, zorgaanbieders en lokale media). Ook de EU heeft een noodpakket opgetuigd, met 540 miljard euro om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. Behalve bovenstaande maatregelen zijn er dus meer wegen om te bewandelen om in aanmerking te komen voor financiële tegemoetkomingen, compensatie, lastenverlichting of uitstel van betaling.

Verder lezen
Als ondernemer die gevolgen ondervind van de coronacrisis is het dus belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de financiële mogelijkheden en regelingen die op jou van toepassing zijn. Een goed beginpunt hierin zijn de ‘corona-startpagina’ van de Belastingdienst of de subsidie- en financieringswijzer van de RVO.