>>> Duurzaam & Sociaal

Visie op de sector

Meer dan eens zijn bedrijven die bijdragen aan duurzaamheid en klimaat, en organisaties die sociale diensten leveren cruciaal in onze samenleving. In de jaren 20 van de 21e eeuw kunnen we er immers niet meer omheen: we zullen als samenleving slimmer moeten omgaan met de natuur, productie, voeding en menselijk kapitaal. Bedrijven in deze sector leiden de weg voor andere bedrijven. Innovatie gaat sneller dan ooit en zowel beperkingen (beperkingen op CO2 uitstoot, strengere milieueisen) als mogelijkheden (subsidies, vernieuwingen, digitalisering) maken het werken in deze sectoren vaak boeiend maar soms ook complex. In deze snel veranderende wereld, verschuivende normen en het streven naar een duurzamer toekomst zien wij veel bedrijven nóg meer floreren en ondersteunen we waar het nodig en wenselijk is om hieraan bij te dragen. 

Clienten van Lupacompany

Lupacompany ondersteunt de Europees werkende stichting Osmos bij de administratie voor Europese Commissie bijdragen. We hebben een bedrijf die duurzame energie produceert en zijn we betrokken bij locale voedselprojecten. De idealen en creativiteit van onze duurzame en sociaal georienteerde clienten is onlosmakelijk deel geworden van de manier waarop wij met hen samenwerken.

Diensten van Lupacompany

De betekenis die we bieden aan onze clienten is dat we verschillende expertisen in samenhang kunnen leveren. We combineren voor onze clienten strategieontwikkeling, financieel management en juridisch advies. Hierdoor kan een client snel een multidisciplinair antwoord krijgen op vragen die hij of zij heeft. Onze oplossingen zijn daarmee geheel strategisch, financieel en juridisch onderbouwd.

Hier een overzicht van onze diensten:

- Administratie en fiscale diensten
- Financieel management
- Juridische dienstverlening
- Financierings aanvragen
- Subsidieaanvragen
- Strategie- en Beleidsontwikkeling
- Personeelsadministratie en salarisadministratie

Wat hebben we gedaan?

Een aantal voorbeelden van werkzaamheden die we in deze sector hebben verricht:

  • Financieringsaanvraag geschreven en gedaan ten behoeve van een werkkapitaaluitbreiding en aanschaf van activa.
  • Het begeleiden van de projectadministratie voor een Europees project.
  • Het inzetten van de Lupabox als onderdeel van de governance en afrekening met de accountant.
  • Het voeren van de loonadministratie.