>>> Financiële & bancaire sector

Visie op de sector

Om te voorkomen dat banken -zoals in het  recente verleden gebeurde- enkel door overheidsingrijpen overeind kunnen blijven, heeft het bankwezen te maken met ingrijpende maatregelen om continuïteit te waarborgen. Europees toezicht en verplichte kapitaalbuffers zijn voorbeelden van veranderingen waar de sector zich het laatste decenium mee geconfronteerd zag.

Daarbij zoeken klanten door de invoering van negatieve rente op spaargeld steeds vaker naar alternatieven voor het behalen van rendement. Het investeren in bedrijven via eigen vermogen en vreemd vermogen groeit, met of zonder managementinbreng. Omdat banken het lastig vinden om te financieren, zeker bij lagere bedragen, zie je andere partijen instappen en is crowdfunding een snel groeiend alternatief. Tegelijk groeien bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa, na een tijdelijke daling in coronajaar 2020, gestaag. Daarbij zijn er steeds meer cryptovaluta die geaccepteerd worden als betaal- en investeringsmiddel, digitaliseert het betalingsverkeer en nemen schulden toe: In de schuldbemiddeling zie je een groei van het aantal bewindvoerders, door een steeds ingewikkelder wordende maatschappij stijgt de hulpvraag.

Er is, kortom, een groot veranderproces gaande in de financiële en bancaire sector. Wendbaarheid en visie zijn eens temeer noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering in dit segment.

Clienten van Lupacompany

Onze cliënten zijn management BV's en investment BV's. We rekenen ook bewindvoerders voor particulieren tot onze clientele. Ons eigen bedrijf Aeslupa helpt particulieren met budgetbeheer en bewindvoering.

Diensten van Lupacompany

De betekenis die we bieden aan onze cliënten is dat we veschillende diensten in samenhang kunnen leveren. We combineren voor strategieontwikkeling, financieel management en juridisch advies. Hierdoor kan een cliënt snel een totaalantwoord krijgen op vragen die hij of zij heeft. Dit geheel strategisch, financieel en juridisch onderbouwd. 

Diensten:

- Administratie en fiscale diensten
- Financieel management
- Juridische dienstverlening
- Financierings aanvragen
- Subsidieaanvragen
- Strategie- en Beleidsontwikkeling
- Personeelsadministratie en salarisadministratie

Wat hebben we gedaan?

Met ons bedrijf Aeslupa hebben we veel mensen geholpen met het krijgen van een basisbankrekening en budgetbeheer.

Het adviseren en opzetten van BV's met management- en investmentstructuren. 

Begeleiding van de verkoop en koop van ondernemingen

Het opstellen van jaarrekeningen van ondernemingen. Het doen van aangifte vpb en inkomstenbelasting.