>>> Onderwijs & Trainingen

Visie op de sector

Onderwijs, trainingen en coaching zijn de laatste decenia steeds meer een ZZP-markt geworden. De Nederlandse wet stimuleert educatie en geeft veel ruimte om onderwijs aan te bieden tegen een vrijgesteld BTW tarief. Ook is het STAP-budget in het leven geroepen om het volgen van onderwijs aantrekkelijk en makkelijk te maken. Dit opent mogelijkheden voor ondernemers in deze sector en geeft ruimte voor kleine bedrijven om onderwijs aan te bieden.

Daar staat wel tegenover dat het voor onderwijs dat niet via gesubsidieerde instellingen wordt gegeven, lastig is om hoge commerciele doelen te behalen: het gaat vaak gaat om individuele lessen aan particulieren. Het geven van bedrijfstrainingen is financieel veelal meer aantrekkelijk. Omdat budgetten ruimer zijn, er veel behoefte is aan 'hulp van buiten' en het steeds vaker voorkomt dat werknemers opleidingen, maar vooral ook coachingstrajecten aangeboden krijgen liggen er in dit segment (financiële) kansen.

Clienten van Lupacompany

We hebben docenten die taallessen verzorgen of zangles geven. Het aanbieden van trainers in de vorm van acteurs tot meer adviserende trainers die samen met een team aan de slag gaan: Lupacompany ondersteunt hen in hun fiscale, juridische, administratieve en strategische bedrijfsvoering.

Diensten van Lupacompany

De betekenis die we bieden aan onze clienten is dat we in samenhang kunnen leveren. We combineren voor onze clienten strategieontwikkeling, financieel management en juridische advies. Hierdoor kan een client snel een totaal antwoord krijgen op vragen die hij of zij heeft, dit geheel strategisch, financieel en juridisch onderbouwd. 

Diensten:

- Administratie en fiscale diensten
- Financieel management
- Juridische dienstverlening
- Financierings aanvragen
- Subsidieaanvragen
- Strategie- en Beleidsontwikkeling
- Personeelsadministratie en salarisadministratie

Wat hebben we gedaan?

Het voeren van de administratie

Het opstellen van jaarrekeningen

Hulp bij het aanvragen van een hypotheekaanvraag

Het adviseren rondom BTW en verkrijgen BTWvrijstelling