>>> Vereniging, stichting & coöperatie

Visie op de sector

De veelheid aan verenigingen, stichtingen en coöperaties is een uiting van de Nederlandse aard. Het willen ondernemen, organiseren en delen ligt hieraan ten grondslag en zijn voorname waarden in een florerende samenleving. 

Toenemende wet- en regelgeving, strenger toezicht (zoals de WBTR in 2021), corona en teruglopende ledenaantallen zijn een aantal van de uitdagingen waarmee non-profit organisaties zich geconfronteerd zien. Hoewel deze sector van onschatbare waarde is voor de samenleving, is het voeren van een gedegen bestuur, het voldoen aan de eisen die fiscaal en juridisch gesteld worden en het manoeuvereren in een snel veranderend cultureel landschap niet altijd eenvoudig. 

Lupacompany helpt stichting, vereniging, coöperatie en non-profit initiatieven om financieel, reglementair en strategisch op de rit te komen en blijven.

Clienten van Lupacompany

We kennen heel veel vormen van verenigen van kleine verenigingen in de vorm van een VVE (vereniging van eigenaren), belangenbehartiging van een bepaalde groep of om samen inkopen van diensten. 

Diensten van Lupacompany

De betekenis die we bieden aan de stichtingen, verenigingen en coöperaties onder onze clienten is dat we hen samenhang kunnen leveren. We kennen de sectoren en toepasbare regelgeving en combineren voor onze clienten strategieontwikkeling, financieel management en juridisch advies. Hierdoor kan een cliënt snel een totaalantwoord krijgen op vragen die hij of zij heeft, dit geheel strategisch, financieel en juridisch onderbouwd. 

Diensten voor stichting, vereniging en coöperatie:

- Administratie en fiscale diensten
- Financieel management
- Juridische dienstverlening
- Financieringsaanvragen
- Subsidieaanvragen
- Strategie- en beleidsontwikkeling
- Personeelsadministratie en salarisadministratie

Wat hebben we gedaan?

  • Het voeren van de ledenadministratie van een vereniging;
  • Het doen van de loonadministratie van een coöperatie;
  • Het fiscaal-juridisch adviseren en ondersteunen van stichtingen;
  • Het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen.