>>> Vastgoed

Visie op de sector

In de crisisjaren en daarna is er veel interesse gekomen voor vastgoed. De crisisjaren hebben gezorgd voor ontwikkelingen in de particuliere vastgoed zoals zelfbouw, collectief opdrachtnemerschap en in zakelijk vastgoed zoals omzetten van kantoor naar woningen en hotels. Na de crisis is de schaarste aan woningen weer aan de oppervlakte gekomen en wordt er weer driftig gebouwd, terwijl dat in de crisisjaren stil lag. Het vastgoed in de steden is in trek en in Amsterdam is met AirBnB elke bewoner een exploitant geworden van vastgoed. 

Clienten van Lupacompany

We hebben professioneel vastgoed eigenaren als client die investeren in woningen en investeerders in zakelijk vastgoed. We hebben makelaars als client.

Diensten van Lupacompany

De betekenis die we bieden aan onze clienten is dat we in samenhang kunnen leveren. We combineren voor onze clienten strategieontwikkeling, financieel management en juridische advies. Hierdoor kan een client snel een totaal antwoord krijgen op vragen die hij of zij heeft, dit geheel strategisch, financieel en juridisch onderbouwd. 

Diensten:

- Administratie en fiscale diensten
- Financieel management
- Juridische dienstverlening
- Financierings aanvragen
- Subsidieaanvragen
- Strategie- en Beleidsontwikkeling
- Personeelsadministratie en salarisadministratie

Wat hebben we gedaan?

Het administreren van het bedrijf en opstellen van jaarrekeningen. 

Het bemiddelen bij het krijgen van leningen.