>>> Export & Transport

Visie op de sector

Het is niet voor niets dat Nederland een hoogwaardig ontwikkelde exportsector heeft, de ligging, de internationale open economie. De export markt is voor een belangrijk deel afhankelijk van een goed werkende Nederlandse dienstensector. Lupacompany speelt daar een rol in.

Clienten van Lupacompany

Lupacompany helpt bedrijven die in NL gevestigd zijn vanwege het vestigingsklimaat om er grote bedrijven van te maken. Veelal innovatieve bedrijven in de energie, technische ontwerpen en kleinere maakbedrijven van consumentengoederen.

Diensten van Lupacompany

Naast ons te richten diensten aan export bedrijven, richten we ons ook op het helpen van bedrijven om een tweede thuismarkt te starten in Amerika. We combineren voor onze clienten strategieontwikkeling, financieel management en juridische advies. Hierdoor kan een client snel een totaal antwoord krijgen op vragen die hij of zij heeft, dit geheel strategisch, financieel en juridisch onderbouwd. 

Diensten:

- Administratie en fiscale diensten

- Financieel management

- Juridische dienstverlening

- Financierings aanvragen

- Subsidieaanvragen

- Strategie- en Beleidsontwikkeling

- Personeelsadministratie en salarisadministratie

 

Wat hebben we gedaan?

Het administreren van het bedrijf, het doen van de ICP Listing en opstellen jaarrekeningen.

Lupacompany is mede aandeelhouder van Blipartners.com. Dit bedrijf richt op export en het creeeren van een tweede thuismarkt in Amerika en voor Amerikaanse bedrijven in Europa. We voeren het management voor die bedrijven in de vorm van het organiseren van de productie, verkoop en marketing.

Het aanvragen van bedrijfsfinanciering voor de groei in de vorm van werkkapitaal, lease voor machines en een lening voor een verbouwing.