>>> Verenigingen & Cooperaties

Visie op de sector

De vereniging en cooperatie is een uiting van de Nederlanse aard. Het willen zelforganiseren en delen van belangen. Bij een cooperatie brengen de leden geld in en delen ze ook mee in de winst, de vorm is in opkomst en kan goed gebruikt worden voor een gezamelijke onderneming.

Clienten van Lupacompany

We kennen heel veel vormen van verenigen van kleine verenigingen in de vorm van een VVE (vereniging van eigenaren), belangenbehartiging van een bepaalde groep of om samen inkopen van diensten. 

Diensten van Lupacompany

De betekenis die we bieden aan onze clienten is dat we in samenhang kunnen leveren. We combineren voor onze clienten strategieontwikkeling, financieel management en juridische advies. Hierdoor kan een client snel een totaal antwoord krijgen op vragen die hij of zij heeft, dit geheel strategisch, financieel en juridisch onderbouwd. 

Diensten:

- Administratie en fiscale diensten
- Financieel management
- Juridische dienstverlening
- Financierings aanvragen
- Subsidieaanvragen
- Strategie- en Beleidsontwikkeling
- Personeelsadministratie en salarisadministratie

Wat hebben we gedaan?

Het voeren van de ledenadministratie van een vereniging

Het doen van de loonadministratie van een cooperatie

Het opstellen van een begrotingen en jaarrekeningen